Oulun Rauhanyhdistyksen toiminta-ajatus

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja elvyttää kristillistä uskonelämää. Tärkeä tehtävä on myös tukea kotien kristillistä kasvatustyötä. Rauhanyhdistyksen toiminnan pohjana ovat Pyhä Raamattu ja evankelis-luterilaisen kirkon tunnustus. Yhdistys on perustettu 28.10.1895.

 

Oulun Rauhanyhdistys ry. kuuluu Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistykseen (SRK), joka on Suomessa toimivien paikallisten rauhanyhdistysten keskusjärjestö. Rauhanyhdistyksen jäsenet kuuluvat evankelis-luterilaiseen kirkkoon, ja heidän taustayhteisönsä on vanhoillislestadiolainen herätysliike.

 

Seurat ovat toiminnan ydin. Papit ja maallikkosaarnaajat selittävät puheissaan Raamattua, ja puheiden välillä lauletaan virsiä ja Siionin lauluja. Seuroja pidetään yhdistyksen toimitalossa, seurakuntien tiloissa, palvelutaloissa ja kodeissa. Tilaisuuksiin ovat kaikki tervetulleita.

 

Lapsille järjestetään päiväkerhoja ja pyhäkouluja, joiden tarkoituksena on toteuttaa Jeesuksen antamaa opetustehtävää. Rippikouluikäisiä nuoremmille järjestetään raamattuluokkia. Niiden tarkoituksena on syventää nuorten raamatuntuntemusta ja hoitaa heidän uskonelämäänsä. Rippikouluikäisten ja heitä varttuneempien nuortenilloissa keskustellaan uskovaisia nuoria koskettavista asioista. Eläkeläiset kokoontuvat kuukausittain kerhoon, jossa he saavat virkistyä henkisesti ja hengellisesti. Kuuroille ja kehitysvammaisille järjestetään toimintaa diakoniatyönä. Yhdistys järjestää juhlia sekä seurakunta- ja teemailtoja toimitalossa ja seurakuntien tiloissa.

Toimintaa suunnitellaan toimikunnissa

Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää jäsenistöstä koostuva kokous. Kokous valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan 12-jäsenisen johtokunnan, joka käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa. Yhdistyksen eri työmuotojen toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan toimikunnissa. Suuri osa toiminnasta järjestetään kaupunginosittain yhdellätoista alueella. Alueellisesta toiminnasta vastaavat aluetoimikunnat johtokunnan apuna.


Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä uskovainen, 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka täyttää yhdistyksen sääntöihin kirjatut edellytykset. Säännöt näkee Yhdistyksen säännöt -sivulta.

Jäsenhakemuksen tai muutosilmoituksen voi tehdä joko lomakkeella tai netissä. Lomakkeen saa toimitalon julkaisumyynnistä sekä yhdistyksen sihteeriltä. Lomake palautetaan julkaisumyyntiin. Netissä jäsenhakemuksen tai muutosilmoituksen voi tehdä tästä.

Jäsenhakemus käsitellään hakijan asuinalueen aluetoimikunnassa sekä yhdistyksen johtokunnassa. Päätös lähetetään hakijalle kirjeitse hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Tehtäviä hoidetaan talkootyönä

Yhdistyksen toiminta on pääosin talkootyötä. Talkootyönä hoidetaan mm. kahvio- ja keittiötoiminta, osa kiinteistönhoitoa, valvonta, säestys- ja esilaulutehtävät sekä simultaanitulkkaus. Työtehtäviin voi hakeutua ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti jonkun tehtävässä jo olevan kautta. Talkootyönä osallistutaan myös suviseurojen, Ranuan opistoseurojen ja Siikatörmän juhannusseurojen järjestelyihin.